User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz005

This is an old revision of the document!


Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę drugą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 5%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone.

Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu powinien sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego, czy wynikają z korekty dokumentów z poprzednich lat.

rules_jpk.crz005.1482135724.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 08:22

Page Tools