User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz006

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz006 [2016/12/19 10:38]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz006 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcja, dla której użyto oznaczenia PL przed numerem NIP podatnika została rozpoznana jako WNT albo WDT albo eksport bądź import usług z UE. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub eksport usług do krajów Unii Europejskiej,​ w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju "​PL"​. Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub eksport usług do krajów Unii Europejskiej,​ w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju "​PL"​.
  
rules_jpk.crz006.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19