User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz007

Test, czy transakcja, dla której użyto oznaczenia PL przed numerem NIP podatnika została rozpoznana jako WNT albo WDT albo eksport bądź import usług z UE.

Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bądź import usług z krajów Unii Europejskiej, w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:

  • wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz
  • plik JPK_FA zawiera kod kraju “PL”.
rules_jpk.crz007.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools