User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz007 [2016/12/19 08:28]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz007 [2016/12/22 07:21]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
-Test sprawdza ​czy dla dokumentów wykazanych w JPK_VAT ​jako WNT bądź import usług z UE w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony NIP-UE. +===== Testczy transakcja, ​dla której użyto oznaczenia PL przed numerem NIP podatnika została rozpoznana ​jako WNT albo WDT albo eksport ​bądź import usług z UE. =====
  
-Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu ​powinien ​sprawdzić, czy wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz czy plik JPK_FA zawiera ​NIP-UE+ 
 + 
 + 
 +Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bądź import usług z krajów Unii Europejskiej,​ w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”.  
 + 
 +Po uzyskaniu tego komunikatu ​należy ​sprawdzić, czy:  
 +  * wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz  
 +  * plik JPK_FA zawiera ​kod kraju “PL”
  
rules_jpk.crz007.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19