User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz007 [2016/12/19 08:28]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz007 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w JPK_VAT jako WNT bądź import usług z UE w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony NIP-UE. ​ 
- 
-Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu powinien sprawdzić, czy wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz czy plik JPK_FA zawiera NIP-UE. ​ 
  
rules_jpk.crz007.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19