User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz007 [2016/12/19 10:37]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz007 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bądź import usług z krajów Unii Europejskiej,​ w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”. ​ 
- 
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:  
-  * wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz  
-  * plik JPK_FA zawiera kod kraju “PL”. ​ 
  
rules_jpk.crz007.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19