User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz007

This is an old revision of the document!


Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w JPK_VAT jako WNT bądź import usług z UE w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony NIP-UE.

Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu powinien sprawdzić, czy wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz czy plik JPK_FA zawiera NIP-UE.

rules_jpk.crz007.1482136122.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 08:28

Page Tools