User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz007

This is an old revision of the document!


Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bądź import usług z krajów Unii Europejskiej, w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:

  • wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz
  • plik JPK_FA zawiera kod kraju “PL”.
rules_jpk.crz007.1482143877.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 10:37

Page Tools