User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz008

Test, czy w transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostało użyte oznaczenie PL przed numerem NIP podatnika.

Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych sprzedawcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:

  • wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz
  • plik JPK_FA zawiera kod kraju “PL”.
rules_jpk.crz008.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools