User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz008

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz008 [2016/12/19 10:39]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz008 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy w transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostało użyte oznaczenie PL przed numerem NIP podatnika. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych sprzedawcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”. ​ Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych sprzedawcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”. ​
  
rules_jpk.crz008.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19