User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz009

Test, czy transakcja, dla której użyto oznaczenia kraju przed numerem identyfikacyjnym nabywcy, została rozpoznana jako WDT.

Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych nabywcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju tego nabywcy.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:

  • wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz
  • plik JPK_FA zawiera kod kraju nabywcy.
rules_jpk.crz009.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools