User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz009

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz009 [2016/12/19 10:40]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz009 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych nabywcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju tego nabywcy. ​ 
- 
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:  
-  * wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz  
-  * plik JPK_FA zawiera kod kraju nabywcy. ​ 
  
rules_jpk.crz009.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19