User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz009

This is an old revision of the document!


Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych nabywcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju tego nabywcy.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:

  • wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_VAT oraz
  • plik JPK_FA zawiera kod kraju nabywcy.
rules_jpk.crz009.1482144056.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 10:40

Page Tools