User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz009

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz009 [2016/12/19 10:40]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz009 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcja, dla której użyto oznaczenia kraju przed numerem identyfikacyjnym nabywcy, została rozpoznana jako WDT. =====
 +
 +
 +
 Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych nabywcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju tego nabywcy. ​ Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych nabywcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju tego nabywcy. ​
  
rules_jpk.crz009.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19