User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz010

Test, czy wprowadzona data otrzymania faktury jest późniejsza od daty jej wystawienia.

Test sprawdza czy data otrzymania dokumentu zakupu nie jest wcześniejsza od daty jej wystawienia.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie.

rules_jpk.crz010.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools