User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz010

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz010 [2016/12/19 10:42]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz010 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wprowadzona data otrzymania faktury jest późniejsza od daty jej wystawienia. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 Test sprawdza czy data otrzymania dokumentu zakupu nie jest wcześniejsza od daty jej wystawienia. ​ Test sprawdza czy data otrzymania dokumentu zakupu nie jest wcześniejsza od daty jej wystawienia. ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie.
  
rules_jpk.crz010.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19