User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz012

Test, czy faktura została rozpoznana w rejestrze po dacie jej otrzymania.

Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT w okresie wcześniejszym niż data otrzymania. Jest to dopuszczalne przez przepisy, jeśli faktura wpłynie przed złożeniem deklaracji. Test ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika, aby upewnił się, że nie jest to efekt błędnego wprowadzenia dokumentu.

rules_jpk.crz012.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools