User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz012

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.crz012 [2016/12/19 10:45]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz012 [2016/12/22 07:22]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy faktura została rozpoznana w rejestrze po dacie jej otrzymania. =====
 +
 +
 +
 Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT w okresie wcześniejszym niż data otrzymania. Jest to dopuszczalne przez przepisy, jeśli faktura wpłynie przed złożeniem deklaracji. Test ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika,​ aby upewnił się, że nie jest to efekt błędnego wprowadzenia dokumentu. Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT w okresie wcześniejszym niż data otrzymania. Jest to dopuszczalne przez przepisy, jeśli faktura wpłynie przed złożeniem deklaracji. Test ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika,​ aby upewnił się, że nie jest to efekt błędnego wprowadzenia dokumentu.
rules_jpk.crz012.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19