User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz012

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz012 [2016/12/19 10:45]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz012 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT w okresie wcześniejszym niż data otrzymania. Jest to dopuszczalne przez przepisy, jeśli faktura wpłynie przed złożeniem deklaracji. Test ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika,​ aby upewnił się, że nie jest to efekt błędnego wprowadzenia dokumentu.+
rules_jpk.crz012.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19