User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz013

Test, czy faktura została rozpoznana w rejestrze przed upływem 2 pełnych, następujących po sobie okresów rozliczeniowych od daty jej otrzymania.

Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT po upływie 2 pełnych, następujących po sobie okresów rozliczeniowych od daty jej otrzymania.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.

rules_jpk.crz013.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools