User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz013 [2016/12/19 10:46]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz013 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy faktura została rozpoznana w rejestrze przed upływem 2 pełnych, następujących po sobie okresów rozliczeniowych od daty jej otrzymania. =====
 +
 +
 +
 Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT po upływie 2 pełnych, następujących po sobie okresów rozliczeniowych od daty jej otrzymania. Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT po upływie 2 pełnych, następujących po sobie okresów rozliczeniowych od daty jej otrzymania.
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.
rules_jpk.crz013.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19