User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz014

Test, czy faktura korygująca została rozpoznana w rejestrze po dacie jej wystawienia.

Test wyszukuje faktury korygujące, które zostały wykazane w pliku JPK_VAT przed datą wystawienia dokumentu korygowanego.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.

rules_jpk.crz014.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools