User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz014 [2016/12/19 10:47]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz014 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test wyszukuje faktury korygujące,​ które zostały wykazane w pliku JPK_VAT przed datą wystawienia dokumentu korygowanego. 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów. 
rules_jpk.crz014.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19