User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz014

This is an old revision of the document!


Test wyszukuje faktury korygujące, które zostały wykazane w pliku JPK_VAT przed datą wystawienia dokumentu korygowanego.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.

rules_jpk.crz014.1482144433.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 10:47

Page Tools