User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz014 [2016/12/19 10:47]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz014 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy faktura korygująca została rozpoznana w rejestrze po dacie jej wystawienia. =====
 +
 +
 +
 Test wyszukuje faktury korygujące,​ które zostały wykazane w pliku JPK_VAT przed datą wystawienia dokumentu korygowanego. Test wyszukuje faktury korygujące,​ które zostały wykazane w pliku JPK_VAT przed datą wystawienia dokumentu korygowanego.
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.
rules_jpk.crz014.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19