User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz015

Test, czy we wprowadzonym dokumencie PZ podatnik funkcjonuje jako nabywca (numer NIP taki sam jak numer podatnika).

Test wyszukuje dokumenty PZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze zakupu nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych nabywcy. Dokumenty PZ i faktury zakupu są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony.

rules_jpk.crz015.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools