User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz015 [2016/12/19 10:52]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz015 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test wyszukuje dokumenty PZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze zakupu nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych nabywcy. Dokumenty PZ i faktury zakupu są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG. 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony. 
rules_jpk.crz015.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19