User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz015

This is an old revision of the document!


Test wyszukuje dokumenty PZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze zakupu nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych nabywcy. Dokumenty PZ i faktury zakupu są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony.

rules_jpk.crz015.1482144748.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 10:52

Page Tools