User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz015 [2016/12/19 10:52]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz015 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy we wprowadzonym dokumencie PZ podatnik funkcjonuje jako nabywca (numer NIP taki sam jak numer podatnika). =====
 +
 +
 +
 Test wyszukuje dokumenty PZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze zakupu nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych nabywcy. Dokumenty PZ i faktury zakupu są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG. Test wyszukuje dokumenty PZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze zakupu nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych nabywcy. Dokumenty PZ i faktury zakupu są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG.
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony.
rules_jpk.crz015.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19