User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz016

Test, czy we wprowadzonym dokumencie WZ podatnik funkcjonuje jako sprzedawca (numer NIP taki sam jak numer podatnika).

Test wyszukuje dokumenty WZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze sprzedaży nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych sprzedawcy. Dokumenty WZ i faktury sprzedaży są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony.

rules_jpk.crz016.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools