User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz016 [2016/12/19 10:53]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz016 [2016/12/22 07:24]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy we wprowadzonym dokumencie WZ podatnik funkcjonuje jako sprzedawca (numer NIP taki sam jak numer podatnika). =====
 +
 +
 +
 +
 Test wyszukuje dokumenty WZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze sprzedaży nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych sprzedawcy. Dokumenty WZ i faktury sprzedaży są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG. ​ Test wyszukuje dokumenty WZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze sprzedaży nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych sprzedawcy. Dokumenty WZ i faktury sprzedaży są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG. ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony. ​ Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony. ​
  
rules_jpk.crz016.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19