User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz016 [2016/12/19 10:53]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz016 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test wyszukuje dokumenty WZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze sprzedaży nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych sprzedawcy. Dokumenty WZ i faktury sprzedaży są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG. ​ 
- 
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony. ​ 
  
rules_jpk.crz016.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19