User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz016

This is an old revision of the document!


Test wyszukuje dokumenty WZ, dla których dane firmy na powiązanej fakturze sprzedaży nie są wpisane w części przeznaczonej dla podania danych sprzedawcy. Dokumenty WZ i faktury sprzedaży są łączone na podstawie numeru faktury podanego w pliku JPK_MAG.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy plik JPK_FA został poprawnie utworzony.

rules_jpk.crz016.1482144826.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 10:53

Page Tools