User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz017

Test, czy suma kwot netto sprzedaży zwolnionej jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż zwolniona.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką zwolnioną.

rules_jpk.crz017.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools