User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz017 [2016/12/19 10:56]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz017 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż zwolniona. ​ 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką zwolnioną. 
rules_jpk.crz017.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19