User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz017 [2016/12/19 10:56]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz017 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy suma kwot netto sprzedaży zwolnionej jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż zwolniona. ​ Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż zwolniona. ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką zwolnioną. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką zwolnioną.
rules_jpk.crz017.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19