User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz018

This is an old revision of the document!


Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 23%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 23%.

rules_jpk.crz018.1482145008.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 10:56

Page Tools