User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz018 [2016/12/19 10:56]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz018 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy suma kwot netto sprzedaży 23% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 23%.  Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 23%. 
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 23%.  Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 23%. 
  
rules_jpk.crz018.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19