User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz019

This is an old revision of the document!


Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 23%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 23%.

rules_jpk.crz019.1482147783.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 11:43

Page Tools