User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz021

Test, czy suma kwot VAT w przypadku sprzedaży 8% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 8%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 8%.

rules_jpk.crz021.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools