User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz021

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz021 [2016/12/19 11:43]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz021 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 8%.  
- 
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 8%.  
  
rules_jpk.crz021.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19