User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz021

This is an old revision of the document!


Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 8%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 8%.

rules_jpk.crz021.1482147836.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 11:43

Page Tools