User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz022

Test, czy suma kwot netto sprzedaży 5% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 5%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 5%.

rules_jpk.crz022.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools