User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz023

This is an old revision of the document!


Test, czy suma kwot VAT w przypadku sprzedaży 5% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 5%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 5%.

rules_jpk.crz023.1482391597.txt.gz · Last modified: 2016/12/22 07:26

Page Tools