User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz024

Test, czy w przypadku, gdy w strukturze JPK FA zaraportowano, że faktura dotyczy sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, fakt ten został również wykazany dla tej faktury w strukturze JPK VAT.

Test wyszukuje w pliku JPK_FA dokumenty oznaczone jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza, czy zostały właściwie wykazane w pliku JPK_VAT.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić dla wskazanych dokumentów poprawność danych w plikach JPK_FA i JPK_VAT.

rules_jpk.crz024.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools