User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz024

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz024 [2017/11/09 12:23]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz024 [2017/11/09 12:28]
renata_kotecka_sage_com
Line 4: Line 4:
 Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_FA zaznaczono parametr oznaczający sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza czy w pliku JPK_VAT te dokumenty również zostały wykazane jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem. ​ Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_FA zaznaczono parametr oznaczający sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza czy w pliku JPK_VAT te dokumenty również zostały wykazane jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem. ​
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych ​kontrahentów+Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych. ​
  
rules_jpk.crz024.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19