User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz024

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz024 [2017/11/09 12:23]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz024 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy w przypadku, gdy w strukturze JPK FA zaraportowano,​ że faktura dotyczy sprzedaży z odwrotnym obciążeniem,​ fakt ten został również wykazany dla tej faktury w strukturze JPK VAT. ===== 
- 
- 
-Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_FA zaznaczono parametr oznaczający sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza czy w pliku JPK_VAT te dokumenty również zostały wykazane jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem. ​ 
- 
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów. ​ 
  
rules_jpk.crz024.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19