User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz024

This is an old revision of the document!


Test, czy w przypadku, gdy w strukturze JPK FA zaraportowano, że faktura dotyczy sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, fakt ten został również wykazany dla tej faktury w strukturze JPK VAT.

Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_FA zaznaczono parametr oznaczający sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza czy w pliku JPK_VAT te dokumenty również zostały wykazane jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem.

Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów, należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów.

rules_jpk.crz024.1510230194.txt.gz · Last modified: 2017/11/09 12:23

Page Tools