User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz028

Test, czy faktura nie została wystawiona później niż 15 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Test sprawdza dla wszystkich faktur sprzedaży wykazanych w pliku JPK_VAT czy data ich wystawienia wykazana w pliku JPK_FA nie jest późniejsza niż 15-ty dzień następnego miesiąca rozliczeniowego.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla wskaznych dokumentów.

rules_jpk.crz028.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools