User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz028

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz028 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy faktura nie została wystawiona później niż 15 dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Test sprawdza dla wszystkich faktur sprzedaży wykazanych w pliku JPK_VAT czy data ich wystawienia wykazana w pliku JPK_FA nie jest późniejsza niż 15-ty dzień następnego miesiąca rozliczeniowego. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla wskaznych dokumentów. ​
  
rules_jpk.crz028.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19